ทิสโก้ห่วงเงินเฟ้อพุ่งซ้ำเติมปัญหา ‘เกษียณเงินไม่พอใช้’ แนะรับมือด้วย Megatrends Retirement Planning
Read Time:4 Minute, 50 Second

ทิสโก้ห่วงเงินเฟ้อพุ่งซ้ำเติมปัญหา ‘เกษียณเงินไม่พอใช้’ แนะรับมือด้วย Megatrends Retirement Planning

0 0

ธนาคารทิสโก้ชี้ราคาสินค้าพุ่งจากเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 13 ปี ซ้ำเติมปัญหา ‘ผู้สูงอายุมีเงินใช้ไม่ถึงบั้นปลายชีวิต’ แนะวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเป็นแบบ ‘Megatrends Retirement Planning’ สร้างเงินก้อนผ่านการลงทุนในธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลก และปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพทุนสูง ประกันโรคร้ายแรงแบบเหมาจ่าย และประกันบำนาญที่เน้นผลประโยชน์ในขณะดำรงชีวิต เพื่อใช้จ่ายเพียงพอหลังเกษียณ

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) เปิดเผยว่า เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งปัญหาสำคัญที่พบคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมด้านการเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ทำให้มีปัญหาด้านการเงิน สภาพความเป็นอยู่ อีกทั้งสุขภาพที่เสื่อมถอยลง มีโรคประจำตัว บุตรหลานไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาดูแลได้ และถึงแม้จะมีสวัสดิการจากภาครัฐ แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย

นอกจากนี้ สิ่งที่ธนาคารทิสโก้เป็นห่วงมากที่สุดคือ “อัตราเงินเฟ้อ” ที่หนุนให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือนมีนาคม 2565 ได้พุ่งสูงถึง 5.73% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ถือเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 13 ปี ซึ่งผลของราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระของผู้บริโภคทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องนำเงินออมออกมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อคงคุณภาพการดำรงชีวิตประจำวัน ปัญหาดังกล่าวยังไม่นับรวมกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับขึ้นเฉลี่ยปีละ 8% อีกด้วย และถ้ามองเรื่องของการลงทุนในวัยที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก การพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ำอาจไม่เพียงพอกับเงินเฟ้อ นี่จึงเป็นข้อกังวลของธนาคารทิสโก้ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ที่เกรงว่าเงินก้อนก่อนเกษียณของผู้สูงอายุที่เคยเตรียมมาก่อนหน้านี้อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายไปจนถึงบั้นปลายชีวิต

“ปัญหาเงินออมไม่พอกับรายจ่ายของผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ธนาคารทิสโก้พยายามสื่อสารมาโดยตลอด ปัจจัยเสี่ยงมาจากแนวโน้มของประชากรไทยที่มีอายุยืนยาวขึ้นตามนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งล่าสุดจากปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เงินออมหมดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น จากเดิมที่คาดว่า ณ อายุ 60 มีเงินเก็บ 3.6 ล้านบาท นำไปลงทุนหลังเกษียณเพื่อสร้างผลตอบแทนอีก 3% ต่อปี จะทำให้มีเงินใช้เดือนละ 20,000 บาทไปจนถึงอายุ 80 ปี แต่เมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น 5% จากปัญหาเงินเฟ้อ ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องนำเงินก้อนออกมาใช้เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 5% หรือมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 21,000 บาท กลายเป็นว่าเงินที่เตรียมไว้จะหมดเร็วกว่าที่คาดการณ์ประมาณ 15 เดือน หรือเงินหมดเมื่อายุประมาณอายุ 78 ปี ยิ่งถ้ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่า 80 ปีแล้ว ก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก” นายณัฐกฤติกล่าว

สำหรับวิธีรับมือกับปัญหาเงินไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ลูกค้า และผู้ที่กำลังวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ปรับเปลี่ยนจากการวางแผนเกษียณแบบเดิม เช่น ลงทุนในธุรกิจดั้งเดิมที่แนวโน้มการเติบโตสูงไม่เพียงพอต่อการสร้างเงินก้อนสำหรับเกษียณ การซื้อประกันบำนาญที่่เน้นการให้ผลประโยชน์หลังเสียชีวิต

โดยเปลี่ยนมาเป็นการวางแผนเกษียณแบบ ‘Megatrends Retirement Planning’ คือ

1.สร้างผลตอบแทนให้เงินก้อนก่อนเกษียณรูปแบบใหม่ ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก (Megatrend Investment) เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าลงทุนในธุรกิจแบบดั้งเดิม อย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ e-Commerce เข้ามาพลิกโฉมการซื้อขายสินค้าแบบดั้งเดิม ทำให้หุ้นเจ้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์อย่าง Amazon สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 36% ในตลอด 25 ปีนับจากราคา IPO เอาชนะผลตอบแทนดัชนี S&P 500 ซึ่งมีธุรกิจดั้งเดิมอยู่จำนวนมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 9%

สำหรับธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลกที่น่าสนใจในช่วงนี้ ธนาคารทิสโก้แนะนำการลงทุนในธีม Future Trend of Technology ที่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล เช่น กลุ่มธุรกิจ Cloud Computing, Cyber Security ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจโลกยุคใหม่อย่าง Metaverse ซึ่งมีโอกาสเติบโตรออยู่มากโดย PWC บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้ประมาณการมูลค่าตลาดรวมของ Metaverse ว่ามีแนวโน้มเติบโตในระดับ 26% ต่อปี จากระดับ 1.48 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็น 1.54 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573

และ 2.ปกป้องความเสี่ยงหลังเกษียณให้สอดรับกับกระแสโลก (Megatrend Protection) โดยใช้ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และประกันโรคร้ายแรงที่มีทุนประกันสูง ที่เพียงพอสำหรับเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และยังเป็นการปกป้องความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้เงินก้อนหลังเกษียณหมดกับค่าใช้จ่ายการรักษาที่ใช้เงินจำนวนมาก รวมถึงควรมีหลักประกันจากประกันบำนาญที่เน้นผลประโยชน์ในขณะดำรงชีวิต (Living Benefit) มากกว่าผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต (Death Benefit) ซึ่งปัจจุบันมีประกันบำนาญที่สร้างเงินบำนาญสูงสุดถึง 36% ต่อปี และสามารถเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือน เพื่อเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างกระแสเงินสดในระดับสูงและสม่ำเสมอให้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณไปจนถึงอายุ 99 ปี ลดความกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้จนถึงสิ้นอายุขัย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการวางแผนเกษียณแบบ “Megatrends Retirement Planning” เพิ่มเติมได้ที่ลิงก คลิก https://bit.ly/37CJHpd

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น ระวังผันผวนวันหยุดยาว
Next post ไทยพร้อมจัดประชุมผู้นำของหน่วยงานให้ทุนระดับโลก GRC 2022 มุ่งลดซ้ำซ้อน ใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด