0 0 lang="en-US"> บัญชีกลางเบิกจ่ายงบปี 65 แล้ว 1.5 ล้านล้าน ตั้งทีมเฉพาะกิจจี้ หนุนเม็ดเงินสู่ระบบ - plobjai
Site icon plobjai

บัญชีกลางเบิกจ่ายงบปี 65 แล้ว 1.5 ล้านล้าน ตั้งทีมเฉพาะกิจจี้ หนุนเม็ดเงินสู่ระบบ

Read Time:1 Minute, 40 Second

 

กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 51.29% พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งรัดเบิกจ่าย หนุนเม็ดเงินลงเศรษฐกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2565 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,589,924 ล้านบาท คิดเป็น 51.29% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 188,038 ล้านบาท คิดเป็น 31.10% ของวงเงินงบประมาณ 604,687 ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,401,886 ล้านบาท คิดเป็น 56.18% ของวงเงินงบประมาณ 2,495,313 ล้านบาท

เบิกจ่ายงบประมาณ 2565

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 133,145 ล้านบาท คิดเป็น 56.44% ของวงเงินงบประมาณ 235,908 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็น 4.08%

“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว”

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ได้มีการจัดทีมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลางและคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version