ธอส.ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการ “บ้านล้านหลัง”