ดัชนีเชื่อมั่นสูงสุดรอบ 2 ปี “ส.อ.ท.” จี้เลิกเทสต์ แอนด์ โก-ลดค่าไฟ-ขยายเวลาเปิดด่านฟื้น ศก.