รัสเซีย-ยูเครน ทุบภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทย 8 หมื่นล้านบาท